เอ็นเทค สวทช. เดินหน้าส่งมอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 ช่วยเหลือพื้นที่ ต.หนองสามวัง จ.ปทุมธานี เร่งระบายน้ำท่วมขัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมทีมวิจัยประกอบด้วย ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ดร.ภพพล เอียวพันธ์ นายภูมิอานันท์ นิยมนา นาย พิชญ์พงษ์ จันทา นายเขมรัฐ วิเธียน นายกัมปนาท ทับมณี เดินหน้าส่งมอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 1,000 ลิตร รวมเป็นจำนวนสะสม 2,400 ลิตร ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย 2565

Print Friendly, PDF & Email