News

อนาคตของไฮโดรเจน ความพร้อมของประเทศไทย ENTEC เตรียมความพร้อมวิจัยพัฒนาด้านพลังงานไฮโดรเจน

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการ ENTEC พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ไฮโดรเจนสีเขียว: เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชมรมไฮโดรเจนประเทศไทยไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญ สู่เป้าหมายการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับอนาคต เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ช่วยโลกกลับไปสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (carbon neutrality) ตามเป้าหมายของประเทศภายในปี 2065 – 2070 […]

อนาคตของไฮโดรเจน ความพร้อมของประเทศไทย ENTEC เตรียมความพร้อมวิจัยพัฒนาด้านพลังงานไฮโดรเจน Read More »

ENTEC organized a workshop on “Finalisation Workshop for UNEP and SOLUTIONSplus Projects”

On May 20, 2024, at The Sukosol Hotel, Duangkamon meeting room, 2nd Floor, Ratchathewi, Bangkok, Thailand. The National Energy Technology Center (ENTEC), NSTDA, led by Dr. Lily Eurwilaichitr Assistant Director, Dr. Nuwong Chollacoop, Director of the Low Carbon Energy Research group, Dr. Pimpa Limthongkul, Director of the Energy Innovation Research Group and the research team,

ENTEC organized a workshop on “Finalisation Workshop for UNEP and SOLUTIONSplus Projects” Read More »

ENTEC contributed as a speaker seminar on ERC Forum 2024

On May 17, 2024, at the Queen Sirikit National Conventional Center, Bangkok. Ms. Supamas Isarabhakdi, Minister of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI), delivered a special speech on “Science and Technology for Energy Transition”. She discussed policies, knowledge and technology exchange, and infrastructure development to support Thailand’s Electrical Vehicle (EV) industry. This speech was

ENTEC contributed as a speaker seminar on ERC Forum 2024 Read More »

ENTEC hosted a delegation from Metropolitan Electricity Authority (MEA)

On May 17, 2024, at the Innovation Cluster 2 Building (INC2), Thailand Science Park, the National Science and Technology Development Agency (NSTDA)  Dr. Pimpa Limthongkul, Director of Energy Innovation Research Group, the National Energy Technology Center (ENTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), along with a team of researchers, welcomed Mr. Rangsan Setthawong, Director

ENTEC hosted a delegation from Metropolitan Electricity Authority (MEA) Read More »

The report, titled “Thailand Sustainable Development Report: Insights from the forum for exchanging knowledge between sectors for the sustainable development of Thailand 2023,”

The report, titled “Thailand Sustainable Development Report: Insights from the forum for exchanging knowledge between sectors for the sustainable development of Thailand 2023,” showcases the contributions of the National Energy Technology Center (ENTEC) in advancing sustainable development goals. The National Energy Technology Center (ENTEC), part of the National Science and Technology Development agency (NSTDA), played

The report, titled “Thailand Sustainable Development Report: Insights from the forum for exchanging knowledge between sectors for the sustainable development of Thailand 2023,” Read More »

ENTEC participated in the 4th discussion session on “Capability building in the competitiveness of Thailand’s target industries”

On May 13, 2024, the National Energy Technology Center (ENTEC), led by Dr. Nuwong Chollacoop, Director of Low Carbon Energy Research Group and Chairman of the Low Carbon Energy Strategic Agenda Team, along with the working team consisting of Dr. Kampanart Silva, Dr. Visarn Lilavivat, Dr. Tawan Champeecharoensuk and Mr. Pidpong Janta, participated in the

ENTEC participated in the 4th discussion session on “Capability building in the competitiveness of Thailand’s target industries” Read More »

ENTEC participated in SCG the Possibilities for Inclusive Green Growth

On May 7, 2024, The “Possibilities for Inclusive Green Growth” event was held at the SCG Head Office, 1-2 Siam Cement Road, Bang Sue, Bangkok. Professor Dr. Sukit Limpijumnong, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) attended the event along with Dr. Sumittra Charojrochkul, Executive Director of the National Energy Technology Center

ENTEC participated in SCG the Possibilities for Inclusive Green Growth Read More »

ENTEC, assisted the United Nations Development Programme (UNDP) Thailand in conducting scoping mission meetings on just energy transition with various Thai stakeholders to gather insights on opportunities and challenges in Thailand

From April 1 to April 4, 2024, the National Energy Technology Center (ENTEC), led by Dr. Nuwong Chollacoop and his team, Dr. Kampanart Silva and Mr. Pidpong Janta, assisted the United Nations Development Programme (UNDP) Thailand in conducting scoping mission meetings on just energy transition with various Thai stakeholders to gather insights on opportunities and

ENTEC, assisted the United Nations Development Programme (UNDP) Thailand in conducting scoping mission meetings on just energy transition with various Thai stakeholders to gather insights on opportunities and challenges in Thailand Read More »

Partner Visit and New Business Opportunities

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารธนภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกิจกรรม Partner Visit and New Business Opportunites ซึ่งจัดกิจกรรมโดย บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงร่วมกับบริษัทในกลุ่มของบ้านปู ในด้านระบบกักเก็บพลังงาน เซลล์แสงอาทิตย์ มอเตอร์และระบบควบคุม เทคโนโลยีการถลุงแร่ AI IOT Cybersecurity การวิเคราะห์ทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์ และ การสนับสนุน NSTDA Startup : NECTEC โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการเอ็นเทค และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นประธานร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมวิจัย สวทช.

Partner Visit and New Business Opportunities Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รมว.อว. และคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดกระทรวง อว. ณ ชุมชนสวนตาลลุงถนอม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยรอให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. ได้มาดำเนินงานในพื้นที่ รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mhesi-mobile-cabinet-meeting/          ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี Read More »