เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ EGAT ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
         ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และคณะนักวิจัย ร่วมกับผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด “พิธีมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ” ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เเทนในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– H.E. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย
– Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN) ประจําประเทศไทย
– Dr.Mushtaq Memon ผู้ประสานงานระดับภมูิภาคด้านเคมีภัณฑ์ของเสียและคุณภาพอากาศ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
– คุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
– คุณสมศักย์ ปรางทอง ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
– Mr. Li Yao President of the Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd. (TAILG)
– คุณอารรีรัตน์ ศรีประทาย กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะสตาเลียนจํากัด

        โดยมี คุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรงุเทพมหานคร เป็นตัวแทนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะในพิธีการการรับมอบ
         ภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.สมุิตรา จรสโรจน์กุล กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการและร่วมรับฟังคำกล่าวแสดงความยินดีกับโครงการจากตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วม พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและความสําคัญในการเดินทางสาธารณะ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยมี ดร.นุวงศ์ ชลคุป เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

Print Friendly, PDF & Email