เอ็นเทค สวทช. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรมาตร ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรมาตร และระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนชายขอบเพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ สร้างโอกาสการเข้าถึงทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 7.9 ล้านบาท และได้รับความร่วมมือด้านบริการติดตั้งโครงข่ายเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมจาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟล์ เซอร์วิซ (จำกัด) มหาชน

ซึ่งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยเอ็นเทค พร้อมด้วย พันตำรวจเอกศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34   พ.ต.ท.กิตติพงศ์ นวลวิทยาพงศ์  นายตำรวจนิเทศก์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34  ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท เอไอเอส  ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับระบบไอซีทีและร่วมกันเปิดการใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้การต้อนรับ

Print Friendly, PDF & Email