เอ็นเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2565

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย  ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) พร้อมด้วยทีมนักวิจัย นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2565 จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลงานวิจัยเด่นจากศูนย์แห่งชาติ ร่วมจัดแสดง ได้แก่ ผลงาน Plant Multipurpose Spray (สเปรย์สำหรับดูแลพืช)  เซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบา เซลล์แสงอาทิตย์กึ่งส่องผ่านแสง  และ  อุปกรณ์ Flow Tester และ Fork Tester เพื่อใช้จำแนกเนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก

Print Friendly, PDF & Email