เอ็นเทค สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) จัดพิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชั้นด้านหลังเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่าย ให้แก่ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) คุณธนากร ศิริวัฒนาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาครั้งนี้ พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และคณะวิจัยให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูล

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงสร้าง ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากแผงเซลล์อาทิตย์ทั่วไป
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน มีน้ำหนักเบา โค้งได้ระดับนึง สามารถประยุกต์เป็นกันสาดโซลาร์ หรือเป็นส่วนอื่นๆ ของอาคารได้
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชั้นด้านหลังเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต สามารถติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีทหรือเป็นผนังอาคารได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างรองรับ ปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของแผงได้
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่าย นอกจากเรื่องน้ำหนักและการติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีทได้สะดวกและรวดเร็วแล้ว แผงนี้มีคุณสมบัติกึ่งส่องผ่านแสง สามารถประยุกต์ใช้เป็นหลังคาโรงเรือนการเกษตรได้

ผลงานวิจัยทั้ง 3 จะถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email